Inseminácia kobýl čerstvou spermou – ID odovzdaná majiteľovi kobyly na vykonanie inseminácie mimo IRC Krásny Majer

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kubíková   -   mobil: +421 908 718 931 , email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ID od vybraného plemenného žrebca odporúčame objednať telefonicky najneskôr 1 deň pred odovzdaním majiteľovi kobyly. ID je potrebné vyzdvihnúť osobne v IRC Krásny Majer.

Majiteľ kobyly sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla ktorá je uvedená v objednávke, pre ktorú má vybraný plemenný žrebec potvrdený výber.

Spolu s ID bude majiteľovi kobyly odovzdaný záznam o inseminácii kobyly – majiteľ ju  vyplní  a pošle naspäť. Potvrdený „Záznam o inseminácii kobyly“ je podkladom pre zápis jednotlivých inseminácií do pripúšťacieho registra a súčasne je potvrdením, že inseminačná dávka bola použitá iba na kobylu uvedenú v zázname o inseminácii.

Pri objednávke je potrebné nahlásiť:

 • Meno majiteľa kobyly (meno, adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ)
 • Meno vybraného plemenného žrebca
 • Meno kobyly ( životné číslo, plemeno, pôvod )

Na základe vystavenej faktúry je potrebné uhradiť:

 • Manipulačný poplatok vrátane administratívnych úkonov  35,- €. 
 • Pripúšťací poplatok za ID – je rozdelený na základný poplatok za ID a doplatok za žrebnosť
 • Základný poplatok za ID – je 50 % z ceny inseminačnej dávky vybratého žrebca , splatnosť faktúry je 14 dní, v prípade jej neuhradenia nebudú poskytnuté ďalšie inseminačné dávky
 • Doplatok za žrebnosť – je potrebné uhradiť po potvrdení žrebnosti kobyly, ktorú je majiteľ povinný nahlásiť do 31.októbra.

Majiteľ kobyly má možnosť na prepravu ID zapožičať si termobox,  ktorý je povinný vrátiť do Národného žrebčína “Topoľčianky“ š. p., na adresu:

Národný žrebčín “Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr do 10 dní od prevzatia inseminačnej dávky. V opačnom prípade bude majiteľovi účtovaný sankčný poplatok 30,- €.

Ponúkame možnosť si zapožičať kontajner na prepravu zmrazenej inseminačnej dávky. Je potrebné uhradiť manipulačný poplatok vrátane administratívnych úkonov vo výške 50,- €.

Majiteľ je povinný zaplatiť za prenájom kontajnera zálohovú platbu vo výške 100,- €, ktorá bude vrátená pri prevzatí kontajnera v nepoškodenom stave na IRC Krásny Majer.

Veterinárne podmienky pre plemenných žrebcov v pripúšťacej sezóne 2024:

 • Anémia, (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Žrebčia nákaza (Dourine), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Arteritída (Arteritis), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Výter – metritída (Taylorela), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Negatívny PCR-test z nosového steru na detekciu herpesvírusu (EHV), nie starší ako 10 dní, alebo musí byť kôň vakcinovaný proti rinopneumonii koní spôsobovanej konským herpesvírusom (EHV) podľa vakcinačnej schémy danej výrobcom vakcíny a musí byť v imunite proti tomuto ochoreniu
 • V pase alebo sprievodnom doklade musia byť potvrdené vakcinácie - chrípka (kôň v imunite)

Odber a zmrazovanie spermy žrebcov v súkromnom vlastníctve:

Podmienky odberu spermy:

 • DNA typizácia plemenného žrebca
 • potrebné veterinárne vyšetrenia žrebca
 • potvrdenie o výbere plemenného žrebca na sezónu 2024

Pri použití, alebo uskladnení inseminačných dávok importovaných zo zahraničia musia spĺňať uvedené podmienky:

 1. inseminačné dávky semena alebo ich obaly musia byť označené,
 2. spĺňajú kvalitatívne kritériá pre daný druh hospodárskych zvierat,
 3. inseminačné dávky sú doložené dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého semeno pochádza, vystaveným v krajine vývozu organizáciou, ktorá vedie plemennú knihu,
 4. ID spĺňajú veterinárne podmienky na dovoz vrátane karantény (+ doklad TRACES),
 5. ID sú doložené osvedčením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovateľskou organizáciou.

CENY V PRIPÚŠŤACEJ SEZÓNE 2024:

Druh služby
Cena (s DPH, 20%)
Základné vyšetrenie biologickej kvality spermy pre možnosti zmrazenia 150,-€
Za každú vyrobenú inseminačnú dávku 40,-€

 

CENY ZA USKLADNENIE ID V IRC KRÁSNY MAJER:

Druh služby
Cena (s DPH, 20%)
Uskladnenie hlbokozmrazených ID od 1 do 50 ks/kalendárny rok 100,-€
Uskladnenie hlbokozmrazených ID od 51 ks a viac /kalendárny rok 150,-€

 

Na základe dohody o spolupráci bolo zriadené detašované pracovisko Inseminačno-reprodukčného centra na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Kontaktná osoba:  MVDr. Vladimír HURA

Telefón: +421 915/987 048  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ceny služieb poskytovaných v IRC Krásny Majer sú uvádzane vrátane 20 % DPH.


Vytlačiť   E-mail