Zemský chov

Chov Lipicana na Slovensku

Ing. Emil Kovalčík, PhD. – Ing. Michal Horný, PhD.                                                                                                                                

Arabský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Shagya arab a arabský plnokrvník:                                                                                                                                               

Lipický kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Lipican:                                                                                                                          

Huculský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Hucul: