Podkúvačský seminár

Podkúvačský seminár

Národný žrebčín “Topoľčianky“ š.p. v dňoch 12. 4. – 13. 4. 2024 privítal podkúvačov z celého Slovenska na podkúvačskom seminári. Seminára sa zúčastnili členovia Slovenského podkúvačského cechu aj podkúvači NŽ Topoľčianky. Témou seminára bola Žriebätá a chyby postojov. Prednášajúcim bol MVDr. Zdeněk Žert, CSc., ktorý v piatok začal prvú teoretickú prednášku o postojoch, deformitách u žriebät a spôsoby ich riešenia. V poobedných hodinách prebiehali praktické ukážky a riešenie deformít na žriebätách do 1 roku na chovnom objekte Breziny, ktorý slúži na odchov žrebcov všetkých plemien, ktoré Národný žrebčín Topoľčianky chová. Po ukončení praktickej ukážky seminár pokračoval spoločnou večerou spojenou s diskusiou na tému Spolupráca s kopytármi. Druhý deň sa pokračovalo v teoretickej prednáške MVDr. Z. Žerta, CSc.. Praktická časť v sobotu prebiehala na chovnom objekte Rybník, ktorý je najvyššie položeným objektom v nadmorskej výške 450 metrov s odchovom mladých arabských a slovenských teplokrvných kobyliek a na Inseminačno-reprodukčnom centre Krásny Majer s chovom plemena slovenský teplokrvník, kde sa podkúvači zamerali na žriebätá po narodení.

Národný žrebčín Topoľčianky aj týmto seminárom podporil ďalšie vzdelávanie podkúvačov, v tak dôležitom odbore bez ktorého je realizácia chovu koní už po stovky rokov nevyhnutná.


Vytlačiť   E-mail