O nás

Protikorupčná politika a nahlasovanie korupcie

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik poskytuje verejnosti možnosť oznámiť prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších právnych predpisov.

Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva

Protikorupčná politika a nahlasovanie korupcie

Vitajte na stránkach Národného žrebčína Topoľčianky

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetových stránkach Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p.  Národný žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku, okrem vedenia plemennej knihy lipicana je poverený vedením plemenných kníh plemena Hucul, Shagya-araba a arabský plnokrvník. Je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenia o pôvode uvedených  plemien koní na Slovensku. Je aktívnym členom všetkých európskych a svetových organizácií, ktoré pri daných plemenách združujú najvýznamnejšie národné autority chovateľských a šľachtiteľských centier a zväzov. 

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa. Je špecializovaným zariadením pre chov koní na jednotlivých chovných objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov. 

Počas takmer 100-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína Topoľčianky reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatiach. Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje z týchto podujatí.

Národný žrebčín chce aj touto cestou informovať verejnosť o svojich aktivitách a samozrejme dôstojne reprezentovať poctivú prácu mnohých generácií, zveľaďovať ju a tým prispievať k zachovaniu obrovského dedičstva národa vo forme chovu koní pre budúce pokolenia.

 

Ing. Michal Horný, PhD.
Riaditeľ Národného žrebčína "Topoľčianky" štátny podnik

Majetok Národného žrebčínu "Topoľčianky" štátny podnik

Breziny - Krásny majer

chov slovenského teplokrvníka so zameraním na chov športových koní, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

Rybník

chov arabského čistokrvného a arabského plnokrvného koňa, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast

View the embedded image gallery online at:
https://builder.cp.nztopolcianky.sk/onas2#sigProId02a98b58a1

Hostie a Košiar

chov lipicanského a huculského koňa, kmeňové žrebce, plemenné kobyly, dorast
View the embedded image gallery online at:
https://builder.cp.nztopolcianky.sk/onas2#sigProId09af8cc6d8

Výcvikové stredisko - Topoľčianky

Základný výcvik remont pod sedlom, v ťahu, 100 dňové testy plemenného materiálu, testovanie výkonnosti športových a dostihových koní.
 
Vo svetovom meradle sa Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky zaradil medzi najvýznamnejšie chovateľské centrá v Európe. Je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku. Poverili ho vedením plemenných kníh plemien lipican, hucul a arab. Vedie ústrednú evidenciu koní u nás a ako jediná inštitúcia je oprávnený vystavovať osvedčenia o pôvode všetkých uznaných plemien koní v našej republike. Patrí medzi aktívnych členov všetkých európskych a medzinárodných chovateľských organizácií.
 
V chove koní na Slovensku sa stal historickým medzníkom vznik Československej republiky. Ako jeden z nástupníckych štátov Rakúsko - Uhorskej monarchie si nárokoval, a aj dostal, určitú časť kultúrneho dedičstva vo forme ušľachtilých plemien teplokrvných koní. Ministerstvo poľnohospodárstva ČSR zhodnotilo miestne pôdne, klimatické a poveternostné podmienky a v pätnásty októbrový deň roku 1921 bol zriadený Štátny žrebčín Topoľčianky. Jeho úlohou bolo chovať a pre potreby domáceho trhu produkovať plemenné žrebce plemien arab, lipican, nonius, anglický polokrvník a hucul.
 
Pri svojom vzniku žrebčín prevzal z bývalého habsburského majetku budovu jazdiarne, ktorá tvorila základ chovu koní. Postupne budoval nové objekty pre chov -  Breziny, Rybník, Krásny majer a Hostie.
 
Vďaka oddanosti milovníkov koní sa ich chov zachoval dodnes a žrebčín v marci roku 2001 mohol osláviť príchod sedemtisíceho žriebäťa, ktorým bola arabská plnokrvná kobylka. Pokrstili ju Snežienka.
 
Založiť žrebčín bola naozaj vynikajúca myšlienka, vďaka ktorej dostali koničkári šancu. A neprešvihli ju. V súčasnosti je ozajstným kultúrnym bohatstvom Slovenska a naviac - európskou raritou. Nikde inde na "starom kontinente" sa na jednom mieste nechovajú štyri plemená koní tak, ako v Topoľčiankach.

View the embedded image gallery online at:
https://builder.cp.nztopolcianky.sk/onas2#sigProIdb65d235c8e

Kontakty - Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Adresa

Parková 13
951 93 Topoľčianky
Slovensko
 

GPS súranice

Zemepisná šírka: N 48.420057
Zemepisná  dĺžka: E 18.415105

 

 

Sekretariát

Telefón: 00421/(0)37/6301 613-15

Fax: 00421/(0)37/6301 611

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Marketing

Telefón: 00421/(0)37/6301 613-15

Fax: 00421/(0)37/6301 611

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Objednávky, koče, prehliadky, suveníry

Kontakt: Bohuslava Martausová

Telefón:+421/37-6301613-5 klap. 116

Fax: +421/37-6301611

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pondelok 7:00 15:00
Utorok 7:00 15:00
Streda 7:00 15:00
Štvrtok 7:00  15:00
Piatok 7:00  15:00

Kontakt - Predaj koní

Predaj koní

Adresa

Parková 13

951 93 Topoľčianky

Telefón

+421 908 718 930

Fax

+421 37 630 16 11

Email

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Úradné hodiny (prijímanie žiadostí o zmenu majiteľa koňa, prijímanie žiadostí o vystavenie duplikátov, vstupné zápisy importovaných koní a iné úradné záznamy)

Pondelok 7:00 15:00
Utorok 7:00 15:00
Streda 7:00 15:00
Štvrtok 7:00 15:00
Piatok 7:00 15:00

Inseminačno-reprodukčné centrum

Inseminácia čerstvou spermou - zásielkový spôsob

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kubíková

Mobil: 0908/718 931

Pondelok 7:00 7:30
Utorok    
Streda 7:00  7:30
Štvrtok    
Piatok 7:00  7:30

 

Objednávky čerstvej spermy

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kubíková

Mobil: 0908/718 931

Pondelok 7:00 7:30 Odberový deň
Utorok      
Streda 7:00  7:30 Odberový deň
Štvrtok      
Piatok 7:00  7:30 Odberový deň

 

Objednávky spermy cez UVL KOŠICE

Kontaktná osoba: MVDr. Vladimír HURA

Mobil: 0915/987 048

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontakt - Úrad plemennej knihy

Stredisko plemenárskej evidencie a marketingu

Adresa

Parková 13

951 93 Topoľčianky

Telefón

+421 37/630 16 13

Email

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Úradné hodiny (prijímanie žiadostí o zmenu majiteľa koňa, prijímanie žiadostí o vystavenie duplikátov, vstupné zápisy importovaných koní a iné úradné záznamy)

Pondelok
Utorok 7:30  11:00
Streda 7:30  11:00
Štvrtok 7:30  11:00
Piatok

Info o GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo
 
 

Profil verejného obstarávateľa

Národný žrebčín je Verejným obstarávateľom v zmysle § 6 zákona25/2006 Z.z.

Indentifikačné údaje:

Názov spoločnosti:   Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Adresa spoločnosti:  Parková 13, 951 93 Topoľčianky
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Horný, PhD.
Webstránka:              www.nztopolcianky.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Ing. Štefan Kubica
Tel: +421 37 6301 613
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik

 

podľa § 10 ods. 8) z. č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

zverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby :

 

  • Ing. Zuzana  B o r č i n o v á

Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik

Parková 13, 951 93 Topoľčianky

tel. č. : 037/6301613

mobil : 0907/771082

mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

možnosť podania oznámenia :

  • písomne na uvádzanú adresu s označením na obálke „Oznámenie – protispoločenská činnosť, neotvárať“,
  • ústne do záznamu priamo u zodpovednej osoby,
  • elektronickou poštou na uvádzanú mailovú adresu.

Ing.  Michal   H o r n ý  , PhD.

riaditeľ štátneho podniku